Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Nedenstående Brugs- og Salgsbetingelser beskriver de vilkår og betingelser, herefter ”Hjemmesidevilkårene”, der gælder for levering af ydelser gennem vores hjemmeside, herefter ”Hjemmesiden”.

Du skal godkende vilkårene inden du besøger Hjemmesiden. Ved at bruge Hjemmesiden og købe via denne accepterer du samtidig vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere disse, skal du straks forlade Hjemmesiden, og du har ikke mulighed for at bestille via denne. I det tilfælde er du velkommen til at kontakte os pr. telefon i stedet.

Indledning

Overordnet er formålet med Hjemmesiden, at give dig information om vores varer, herefter ”Produkter”, samt at give dig mulighed for i nogen udstrækning at bestille vores Produkter til afhentning hos følgende selvstændige selskaber, herefter ”Restauranten”.

1. Afgivelse af en ordre

1.1. Bestilling sker via afgivelse af en ordre, herefter ”Ordre”, på Hjemmesiden. Ordre afgivet via Hjemmesiden indgås aftalen om levering af Produktet direkte mellem dig og Restauranten.

1.2. Når du endeligt har bekræftet din Ordre kan denne ikke længere ændres, idet den sædvanlige fortrydelsesret efter Lov om forbrugeraftaler på 14 dage ved fjernsalg ikke gælder for bestilling af fødevarer.

1.3. Du er dog velkommen til at kontakte Restauranten telefonisk, hvis du ønsker at annullere din Ordre. Hvis det er muligt vil de være behjælpelige med dette, men hvis Restauranten allerede er begyndt at fremstille maden er dette ikke muligt.

1.4. Du modtager en ordrebekræftelse fra os, når din Ordre er modtaget.

1.5. Selvom du modtager en bekræftelse fra os tages der forbehold for at afvise denne efterfølgende, såfremt der mod forventning skulle være konkrete årsager til dette.

2. Afhentning af ordrer

2.1. Du skal afhente Ordren hos Restauranten, du har afgivet bestillingen hos.

2.2. Den i Ordrebekræftelsen anslåede afhentningstid er kun et estimat. Vi tilstræber i videst muligt omfang at have Ordren klar til den angivne afhentningstid, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab som følger af at de bestilte Produkter ikke er klar til den angivne afhentningstid, ligesom vi ikke giver afslag, hvis der er forsinkelser.

2.3. Ordrer skal bestilles samt afhentes inden for Restaurantens til enhver tid gældende åbningstid. Denne fremgår af Hjemmesiden.

3. Priser og Betaling

3.1. Priserne fremgår af Hjemmesiden. Disse priser er inklusive moms, men kan være eksklusive betalingsadministrationsgebyrer, kortgebyrer og lignende, der dog vil fremgå ved selve betalingen.

3.2. I tilfælde af at Hjemmesiden indeholder forkerte priser på Produkter, kan disse ikke gøres gældende, såfremt de forkerte priser er åbenlyst forkerte, og du burde have indset dette i forbindelse med din bestilling.

3.3. Betaling skal ske med et af de betalingskort, der accepteres på Hjemmesiden, eller ved betaling med kontanter eller samme betalingskort direkte hos Restauranten ved afhentning.

3.4. Hvis du betaler med kredit- eller debetkort, kan du blive bedt om at vise kortet til Restauranten ved afhentning som kontrol af, at det er din Ordre, du afhenter.

3.5. Selve betalingen med kredit- eller debetkort til Restauranten gennemføres når Ordren afgives på Hjemmesiden.

4. Sikkerhed

4.1. Overførsel af oplysninger via internettet er ikke fuldstændig sikkert. Selv om vi træffer foranstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du overfører til Hjemmesiden. Enhver overførsel sker for egen risiko.

5. Ansvar samt ansvarsfraskrivelser

5.1. Ved at få adgang til Hjemmesiden og bestille vores Produkter accepterer du, at vi, i så vid udstrækning som loven tillader det, fraviger alle garantier, betingelser og vilkår vedrørende Hjemmesiden og vores ydelser som ellers måtte have fulgt af lovgivningen.

5.2. Vi tilstræber os på, at Hjemmesiden indeholder præcise oplysninger, navne, beskrivelser, priser og varme- og allergiadvarsler og andre informationer, men vikan ikke gøres ansvarlige for nogen som helst allergiske reaktioner mv. som måtte fremkomme efter berøring af eller indtagelsen af vores Produkter. Hvis du er i tvivl om forhold relaterende sig til allergi mv. eller indholdet af en Ordre, bør du før afgivelse af en bestilling kontakte Restauranten med henblik på afklaring heraf.

5.3. Vores ansvar overfor dig vedrørende alle tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med vores ydelser eller Hjemmesiden, både erstatning i kontrakt, skadevoldende handlinger og herunder uagtsomme handlinger, manglende overholdelse af lovpligtige krav eller på anden måde, kan under ingen omstændigheder overstige værdien af din Ordre eller kroner 500, afhængigt af hvilket beløb, der er lavest.

6. Force majeure

6.1. Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol, herefter “Force Majeure”.

6.2. Force Majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol.

6.3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force Majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil dog gøre vores bedste for, hvis muligt, at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser kan opfyldes på trods af Force Majeure-begivenheden.

7. Lovvalg og værneting

7.1. Nærværende Hjemmesidevilkår er underlagt lovgivningen i Danmark og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Hjemmesidevilkår, er underlagt de danske domstole.

8. GDPR

8.1. Når du afgiver en ordre til restauranten, sker der ved afgivelsen af ordren indsamling af en række af dine personlige oplysninger. De oplysninger vi indsamler er følgende: – Dit navn. – Din adresse. – Dit mobiltelefo nummer. – Din e-mail-adresse.

8.2. Årsagen til at vi indsamler disse oplysninger er at vi skal kunne: 1. behandle dine ordrer og for at fakturere dig. 2. kommunikere din ordre til restauranten. 3. sende dig statusopdateringer på din ordre. 4. svare på dine ordreforespørgsler og spørgsmål og for at løse problemer. 5. udføre analyser og research med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester. 6. tilbyde opfølgning på tidligere ordrer i form af tilbud eller tilfredshedsundersøgelse. 7. beskytte dig og tjenesterne ved at søge at opdage og forhindre svig eller andre handlinger i strid med vores vilkår eller andre politikker, der er relevante for Vi behandler oplysninger, som du afgiver frivilligt, oplysninger som vi indsamler automatisk for løbende at forbedre vores tjenester. På denne måde, kan vi gøre det nemmere for dig at finde den mad, du vil have, når du vil have den.

8.3. Vi deler kun dine personoplysninger med den restaurant du afgiver ordren til. (Og når vi gør det, vil vi sikre, at vi har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og stillet fornødne garantier for databeskyttelse til rådighed.)

9. Hjemmel til behandling af personoplysninger

9.1. Vi vil altid sørge for, at vi har en behandlings hjemmel til at indsamle og bruge dine personoplysninger. behandlings hjemmel, som vi påberåber os, vil ændre sig afhængigt af typen af oplysninger og den sammenhæng, hvori vi indsamler dem.

9.2. Vores vigtigste grund til at indsamle og bruge dine personoplysninger er at opfylde vores kontrakt med dig (dvs. for at sikre, at du modtager din ordre, når og hvor du vil have den), men vi kan også behandle dem, hvor det er i vores legitime forretningsmæssige interesser at gøre det.

10. Sikkerhed

10.1. Vi lægger stor vægt på at beskytte dine oplysninger fra og mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse og beskadigelse. Vi implementerer de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sådanne oplysninger.

11. Dataopbevaring

11.1. Vi vil ikke opbevare dine personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde den bestilling du har lagt hos os. Vi kan dog af lovmæssige grunde, bogføringsloven md. Blive nødt til at gemme dele af dine personlige oplysninger for er længere tidsrum. Når vi opbevarer dine oplysninger vil vi gøre det i overensstemmelse med gældende love.

12. Dine rettigheder

12.1. Du kan til enhver tid kontakte os for at få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personoplysninger, dog er denne sidste ret, begrænset af de lovmæssige krav der måtte være til at opbevarer visse af dine oplysninger.